Όλοι ψηφίζουμε για την Ευρώπη

Οι μαθητές μας ενημερώνουν

martes 16 de mayo de 2023 20:31
domingo 31 de diciembre de 2023 0:00
2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Grecia

! This event is fully booked!

Μέσα από το βίντεο οι μαθητές υποψήφιοι υποψήφιοι Πρεσβευτές 2022-23 του Προτύπου ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής μας τονίζουν οτι η ψήφος είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας

© Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Event Link